berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

86/2020 (08.27.) Berente Napelempark működtetéséből, valamint az önkormányzat által bérbeadott- vagy licit útján értékesített ingatlanok bevételének elkülönített kezelése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Berente Napelempark működtetéséből, valamint az önkormányzat által bérbeadott- vagy licit útján értékesített ingatlanok bevételét a költségvetési számlán, de elkülönítetten kezeli és tartja nyilván.

[1.] A Képviselő - testület kinyilvánítja arra irányuló szándékát, hogy az így elkülönített pénzösszegből tartalékot képezzen.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2020. évi határozatok