berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

87/2020 (08.27.) Az 1. osztályos általános iskolai tanulók támogatása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Berente településen állandó lakosként bejelentett és életvitelszerűen Berente Község ben élő, az általános iskola 1. osztályát megkezdő tanulók szüleit jövedelemtől függetlenül természetben nyújtott gyermekenként 10.000.- Ft összeghatárig terjedő tanévkezdési támogatásban részesíti.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a taneszközök beszerzéséről gondoskodjon.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal

2020. évi határozatok