berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

88/2020 (08.27.) Forgalomtechnikai terv elkészítésére irányuló beszerzési ljárás nyertesének kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkományzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a Berente Község forgalomtechnikai tervének elkészítésére irányuló beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja Kiss Lóránt forgalomtechnikai szakmérnök EV-t 1.200.000 Ft+Áfa vállalási árral.

[1.] A Képviselő - testület megbízza a polgármestert, hogy a beszerzési eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést kösse meg és gondoskodjon az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal

2020. évi határozatok