berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

98/2020 (09.22.) Földhaszonbérleti szerződés jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az Önkormányzat és Jakab Vivien (3700, Kazincbarcika, Kurucz u. 51/A.) között a Berente 0170, 0171, 0195, 0196, 0197, 0199, 0200, 0202, 0203, 0204, 0205, 0206, 0207, 0208, 0211/1 hrsz. ingatlanok vonarkozásában megkötésre kerülő földhaszon bérleti szerződést a mellékelt tartalommal jóváhagyja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat nevében aláírásával lássa el és gondoskodjon az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal, folyamatos

2020. évi határozatok