berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2020)

99/2020 (09.22.) Bérleti szerződés jóváhagyása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az Önkormányzat és Tóth Viktor János (3770, sajószentpéter Hazafias út 40.) között a Berente 1526., 1527. hrsz. ingatlanok vonatkozásában megkötésre kerülő bérleti szerzőzést a mellékelt tartalommal jóváhagyja.

[1.] A Képviselő - testület flkéri a polgármestert, hogy a szerződést az Önkormányzat nevében aláírásával lássa el és gondoskodjon az egyéb szükséges intézkedések megtételéről.

felelős:Polgármester
határidő:azonnal és folyamatos

2020. évi határozatok