berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

898/2021 (06.21.) A 0154/1 hrsz. és 0154/3 hrsz. ingatlanokra tett vételi ajánlat elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. képviseletében a Rátky ésTársa Ügyvédi Iroda által a Berente Község Önkormányzatának tulajdonát képező 0154/1 hrsz. 461 m2, illetve a 0154/3 hrsz. 1107 m2 területű ingatlanokra a "260. számú Sajószentpéter - Berente elkerülő főút" megépítéséhez kapcsolódóan tett vételi ajánlatot elfogadja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2021. évi határozatok