berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

908/2021 (07.14.) Bajcsy - Zsilinszky utca 13. társasház kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Bajcsy - Zsilinszky utca 13. szám alatti társasház külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatására irányuló kérelmének helyt ad, és a társasház részére a 8/2021. (V.17.) önkormányzati rendelet rendelkezéseivel összhangban, a beruházás megvalósítására 12.000.000 Ft összegű támogatást állapít meg.

[1.] A Képviselő - testület tájékoztatja a társasházat, hogy a beruházást minden tekintetben a fent hivatkozott önkormányzati rendelet, a településkép védelméről szóló 8/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet, illetve az önkormányzat és a társasház között megkötésre kerülő támogatási szerződés rendelkezéseivel összhangban, a kérelemben és mellékleteiben foglaltakkal megegyező tartalommal kell megvalósítani.

Az Önkormányzat a beruházás sikeres megvalósítása érdekében saját költségén műszaki ellenőrt biztosít a beruházáshoz.

A Társasház és az Önkormányzat a támogatás felhasználása tárgyában megállapodást köt.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2021. évi határozatok