berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

910/2021 (07.14.) Gagarin utca 12. társasház lakóinak kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Gagarin utca 12. szám alatti társasház lakói magasabb összegű külső homlokzati szigetelés önkormányzati támogatása iránti kérelmét elutasítja, mivel a 8/2021. (V.17.) önkormányzati rendelet nem biztosít lehetőséget a magasabb összegű támogatás nyújtására.

[1.] A Képviselő - testület felhívja a polgármestert a hozott döntésről a beadványtevőket értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2021. évi határozatok