berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

912/2021 (07.14.) Az orvosi rendelő II. ütem közbeszerzési eljárás keretében ajánlattételé felhívás és közbeszerzési dokumentáció elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendelte az orvosi rendelő felújítása II. ütemének megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás kiírását.

[1.] A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan szükséges az ajánlattételi felhívás és közbeszerzési dokumentáció elfogadása.

Az ajánlattételi felhívás és a közbeszerzési dokumentáció jelen határozat mellékletét képezi.

A Képviselő - testület az orvosi rendelő felújítása II. ütem közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását és a közbeszerzési dokumentációt elfogadja.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok