berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

913/2021 (07.14.) Az orvosi rendelő II. ütem közbeszerzési eljárás keretében a Bíráló Bizottság tagjainak kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete elrendelte az orvosi rendelő felújítása II. ütemének megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás kiírását.

[1.] A közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan szükséges a Bíráló Bizottság tagjai személyének kiválasztása.

A Képviselő - testület a Polgármester javaslatára a Bíráló Bizottság elnökének Dr. Demeter István közbeszerzési szakértőt, tagjainak dr, Szabó Zoltán -jogi, Sivák Lajos - műszaki, Ortó Istvánné - pénzügyi szakértelemmel rendelkezőt választja meg.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok