berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

914/2021 (07.14.) Az orvosi rendelő II. ütem műszaki ellenőrének kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az orvosi rendelő felújítása II. ütem beruházás műszaki ellenőrének kiválasztására irányuló eljárás nyertesévé nyilvánítja, mint legkedvezőbb ajánlatot adót, Sivák Szilvia egyéni vállalkozót. (3907 Tállya, Palota u. 7.) bruttó 252.000 Ft összegű ajánlati árral.

[1.] A Képviselő - testület megállapítja, hogy vonatkozó eljárás keretében a műszaki ellenőri feladat ellátására a nyertes ajánlattevőn kívül a Bercsényi Ház Kft. (3994 Pálháza, Sport u. 42.) bruttó 381.000 Ft, illetve Gáspár József e.v. (3903 Bekecs, Petőfi u. 6.) bruttó 280.000 Ft összegben nyújtott be ajánlatot.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről az ajánlattevőket értesítse, a nyertes ajánlattevővel a műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló szerződést kösse meg és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok