berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

915/2021 (07.14.) Játszótér műszaki ellenőrének kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 135 hrsz. ingatlanon játszótér létesítéséről döntött.

[1.] A beruházás műszaki ellenőri feladatainak ellátására, a műszaki ellenőr kiválasztása eljárás lefolytatását rendelte el.

A műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt eljárás keretében három ajánlat érkezett be Sivák Szilvia e.v. (székhely 3907 Tállya, Palota u. 7.) bruttó 250.000 Ft., Gáspár József Pál e.v. ( székhely: 3903 Bekecs, Petőfi u. 6.) bruttó 320.000 Ft., illetve a Bercsényi Ház Kft. ( székhely: 3994 Pálháza, Sport u. 2.) bruttó 355.600 Ft összegben.

A Képviselő - testület a beruházás tekintetében a műszaki ellenőri feladatok ellátására, mint legkedvezőbb ajánlatot adót Sivák Szilvia egyéni vállalkozót választja ki, nyilvánítja az eljárás nyertesévé, mint legkedvezőbb ajánlatot adót.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről az ajánlattevőket értesítse, a nyertes ajánlattevővel a műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló szerződést kösse meg és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok