berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

916/2021 (07.14.) Társasházak homlokzati szigetelése műszaki ellenőr kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzata 8/2021. (V.17.) szám alatt rendeletet alkotott a társasházak külső homlokzati szigetelésének önkormányzati támogatásáról.

[1.] A beruházások műszaki ellenőri feladatainak ellátását, az Önkormányzat saját költségvetésének terhére maga biztosítja.

A műszaki ellenőri feladatok ellátását végző ajánlattevő kiválasztására eljárás került kiírásra.

A műszaki ellenőri feladatok ellátására kiírt eljárás keretében három ajánlat érkezett be Sivák Szilvia e.v. (3907 Tállya, Palota u. 7.) bruttó 250.000 Ft., Bercsényi Ház Kft. (3994 Pálháza, Sport u. 4.) bruttó 381.000 Ft., illetve Gáspár József Pál e.v. (3903 Bekecs, Petőfi z. 6.) bruttó 300.000 Ft összegben.

A Képviselő - testület a műszaki ellenőri feladatok ellátására, mint legkedvezőbb ajánlatot adót Sivák Szilvia egyéni vállalkozót választja ki, nyilvánítja az eljárás nyertesévé, mint legkedvezőbb ajánlatot adót.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről az ajánlattevőket értesítse, a nyertes ajánlattevővel a műszaki ellenőri feladatok ellátására irányuló feladatok ellátására irányuló szerződést kösse meg és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok