berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

918/2021 (07.14.) Ford Transit mikrobusz értékesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az Önkormányzat tulajdonát képező PAS-996 forgalmi rendszámú, Ford Trnasit típusú mikrobusz értékesítését rendeli el, mivel betegszállítást nem végez, így a gépjármű gazdaságosan nem üzemeltethető, értékesítése indokolt.

[1.] A Képviselő - testület felhívja a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg, a mikrobusz értékesítésről EUROTAX értékelést követően intézkedjék.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2021. évi határozatok