berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

919/2021 (07.14.) Nyugdíjas klub részére helyiség igénylés

hatályos

25 fő berentei lakos kérelmet nyújtott be Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testületéhez, hogy nyugdíjas klub részére biztosítson helyiséget a kastély épületében a volt polgárőr iroda helyén.

[1.] A Képviselő - testület a kérelmet megtárgyalta, és úgy határozott, elrendeli a beadványtevők értesítését arra vonatkozóan, hogy jelenleg nem tud az idősek klubja céljára megfelelő helyiséget biztosítani, mivel jelen időpontban nem rendelkezik erre alkalmas helyiséggel.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beadványtevőket értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2021. évi határozatok