berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

920/2021 (07.14.) Kerítés fejlesztési támogatás előirányzat megállapítása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 14/2021. (VI.30.) önkormányzati rendelet által szabályozott utcafronti kerítés létesítését, felújítását célzó támogatás 2021. évi költségvetési előirányzatát 15.000.000 Ft visszatérítendő és 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatási keretösszegben állapítja meg a tartalékkeret terhére.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok