berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

921/2021 (07.14.) Temetői járdaépítési kérelem

hatályos

Berentei lakos beadványtevők kérelmet nyújtottak be Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testületéhez, hogy a berentei temetőben rövid járdát és egy kisebb támfalat szeretnének építeni saját költségükre.

[1.] A Képviselő - testület a kérelmet megtárgyalta, és helyszíni szemle megtárgyalását rendelte el a Képviselő - testület tagjainak részvételével.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok