berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

922/2021 (07.14.) Ingatlan rekonstrukció iránti kérelem elutasítása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete Almási Zsuzsa Berente, József A. u. 19. szám alatti lakos ingatlan rekonstrukció iránti kérelmét elutasítja, mivel a megjelölt ingatlan nem a kérelmező tulajdonát képezi és az ingatlanon a kérelmezőnek haszonélvezeti joga sem áll fennt.

[1.] A Képviselő - testület felhívja a kérelmező figyelmét, hogy vegye fel a kapcsolatot a TIREK Berentei Idősek Otthonával, amennyiben ezzel egyetért, nyújtson be kérelmet elhelyezése iránt lakhatásának és ellátásának biztosíthatóságának érdekében.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a kérelmezőt értesítse.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2021. évi határozatok