berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

923/2021 (07.14.) Berente Nonprofit Kft. végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumok elfogadása

hatályos

Az Alapító elfogadja a beterjesztett végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumokat. Az Alapító elfogadja a 2021. július 14-i. fordulónappal készített végelszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot azzal, hogy a vagyon kiadásáról Toma Tibor végelszámolási feladatokat ellátó vezető tisztségviselő köteles gondoskodni, a cég törlésére vonatkozó cégbírósági határozat kézhezvételét követő 15 napon belül.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a Polgármestert és a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, végelszámoló
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok