berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

924/2021 (07.14.) Berente Nonprofit Kft. iratanyagainak őrzéséről

hatályos

A Berentei Nonprofit Kft. iratanyaga őrzésének helye: Berente Község Önkormányzata 3704 Berente, Esze Tamás út 18., melyet az őrzésért ellenérték nem illet meg.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a Polgármestert és a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, végelszámoló
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok