berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

925/2021 (07.14.) Berente Nonprofit Kft. végelszámoló tisztségviselő felmentésre

hatályos

Az Alapító a Berente Nonprofit Kft. végelszámolói feladatát ellátó Toma Tibor vezető tisztségviselőt a megbízatás alól a cég törlésével egyidejűleg felmenti.

[1.] Az Alapító a végelszámolói feladatokat ellátó Toma Tibor vezető tisztségviselő részére díjazást nem állapít meg.

A Képviselő - testület felkéri a Polgármestert és a végelszámolót a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, végelszámoló
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok