berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

926/2021 (07.14.) Berente Nonprofit Kft. végelszámolás befejezéséhez szükséges dokumentumok benyújtása

hatályos

Az Alapító elhatározza a cég végelszámolása befejezésének az illetékes állami adó- és vámhatóság részére történő bejelentését. Az Alapító kéri továbbá az illetékes Törvényszék Végbíróságától a cég cégjegyzékből való törlését, tekintettel a végelszámolás lezárására.

[1.] Az Alapító felkéri Toma Tibor végelszámolói feladatokat ellátó vezető tisztségviselőt, hogy a Berente Nonprofit Kft. végelszámolásának lezárása, valamint a cég törlése iránt a bíróság és más hatóságok előtt eljárjon, a szükséges intézkedéseket tegye meg, kérelmeket benyújtsa.

felelős:polgármester, végelszámoló
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok