berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

927/2021 (07.14.) Gönczi László felújítási támogatás iránti kérelme

hatályos

A Képviselő - testület Gönczi László 3704 Berente, Ady E. u. 1. szám alatti lakos felújítási támogatás iránti kérelmének helyt ad és részére 2.000.000 Ft összegű felújítási támogatást állapít meg visszatérítendő támogatás formájában, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet 10/H. §-10/I.§ alapján.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a kérelmezőt külön szerkesztett alaki határozattal értesítse és gondoskodjon a támogatás kifizetéséről.

felelős:polgármester
határidő:folyamatos

2021. évi határozatok