berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

930/2021 (08.13.) A települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatására pályázat benyújtásáról és a vállalt önerő összegéről.

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a települési önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be 172 m3 mennyiségben kemény lombos tűzifára. A szükséges önerőt 218.440 Ft összegben az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja.

[1.] A tűzifa szállításából származó költségek az önkormányzatot terhelik, egyben kijelenti, hogy a tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér.

A pályázatban vállalt szállítás költségeit a Képviselő - testület Berente Község Önkormányzata Képviselő - testületének a 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében meghatározott tartalékkerete terhére biztosítja. A Képviselő - testület a pályázati adatlap tartalmával, az abban foglalt nyilatkozattal egyetért.

A Képviselő - testület felhatalmazza a polgármestert a pályázati adatlap aláírására és a pályázat benyújtására.

felelős:polgármester
határidő:2021. augusztus 31.

2021. évi határozatok