berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

931/2021 (08.13.) Az orvosi rendelő II. ütem közbeszerzési eljárás nyertesének kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzata (3704 Berente, Esze Tamás u. 18) ajánlatkérő által az "Orvosi rendelő épületének felújítása II. ütem közbeszerzési eljárásban kivitelező kiválasztása" tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény ( a továbbiakban Kbt.) harmadik része alapján megindított Kbt. 115.§ szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban az alábbiakra tesz javaslatot Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete, mint döntéshozó részére:

[1.] A Bíráló Bizottság javaslata alapján a Közbeszerzési eljárást eredményesnek nyilvánítom.

Az ajánlatkérő a bontási eljárás során ismertetett fedezeti összeg ( nettó 19.867.515 Ft) és a legalacsonyabb érvényes ajánlati ár ( nettó 19.979.695 Ft) közötti különbözetet ( nettó: 112.180 Ft) többletfedezetként - az ajánlatkérő költségvetésének terhére - biztosítani tudja.

A H&H Development Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10. ajánlattevő ajánlatát érvényessé nyilvánítom, tekintettel arra, hogy az ajánlattevő ajánlata megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, továbbá ajánlattevő a kizáró okok hatálya alá nem tartozását a felhívásban meghatározott módon, annak megfelelően igazolta.

A Bíráló bizottság javaslata alapján megállapítom, hogy - a tárgyi közbeszerzési eljárás tekintetében a H&H Development Kft. (1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.) ajánlattevő tette a legjobb ár-érték arányt tartalmazó érvényes ajánlatot ( 934,5 pont, értéke nettó 19.979.695 Ft), így ajánlattevő a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője.

A szerződéskötési moratórium letettét követően a H&H Development Kft. ( 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10.), mint nyertes ajánlattevővel a szerződés megköthető.

A jelen határozat mellékletét képezi az "összegzés az ajánlatok elbírálásáról" c., dokumentum.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok