berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

932/2021 (08.13.) Gyermekétkeztetés szolgáltatójának kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetési ellátás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában beszerzési eljárást ír ki.

[1.] A beszerzési eljárás keretében három ajánlat érkezett:
Barcika Príma Közétkeztetési és Vendéglátási Kft. (3700 Kazincbarcika, Herbolyai út 7/A.)
Sajószentpéteri Közétkeztetési Nonprofit Kft. (3770 Sajószentpéter, Petőfi u. 2.)
TIREK Integrált Diakóniai Központ (3525 Miskolc, Palóczy u. 8.)

A Képviselő - testület az önkormányzat által biztosított gyermekétkeztetési feladatok ellátására, mint legkedvezőbb ajánlatot adót, a TIREK Integrált Diakóniai Központot választja ki, nyilvánítja a beszerzési eljárás nyertesévé.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről az ajánlattevőket értesítse, a nyertes ajánlattevővel a gyermekétkeztetési szolgáltatás ellátására irányuló szerződést kösse meg és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok