berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

934/2021 (08.13.) Játszótéri eszközök karbantartása kivitelezőjének kiválasztása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az óvoda és az általános iskola játszótéri eszközök karbantartása és kijavítása kivitelezőjének kiválasztása iránt beszerzési eljárást indított.

[1.] A beszerzési eljárás keretében 3 ajánlat érkezett be:
1. Terra Forte Bau Kft. (3600 Ózd, Vasvári út 49. 3/1.)
- összesen 288.000 Ft+áfa+kiszállási díj 30.000 Ft + áfa/alkalom
2. Mátrapark Játszótérszervíz Kft. ( 3261 Abasár, Május 1. u. 10.)
- összesen 219.000 Ft+áfa+kiszállási díj 40.000 Ft+áfa/alkalom
3. Faberland Kft. (2119 Pécs, Pesti u. 3.)
- összesen 358.000 Ft+áfa+kiszállási díj 40.000 Ft+áfa/alkalom

A Képviselő - testület a játszótéri eszközök karbantartása kivitelezői feladatainak ellátása tekintetében, mint legkedvezőbb ajánlatot adót a Mátrapark Játszótérszervíz Kft.-t választja ki, nyilvánítja az eljárás nyertesévé.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről az ajánlattevőket értesítse, a nyertes ajánlattevővel a feladatok ellátására irányuló szerződést kösse meg és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok