berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

935/2021 (08.13.) Berentei horgásztó állapotfelmérésére vonatkozó szakértői vizsgálat elvégzése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az önkormányzat tulajdonát képező berentei horgásztó állapotának felmérésére vonatkozó szakértői vizsgálat elvégeztetéséről döntött.

[1.] A szakértői vélemény elkészítése tárgyában beszerzési eljárás azért nem került kiírásra, mert a Geofront Geotechnika Kft. olyan kizárólagos szaktudással rendelkezik vonatkozó tárgyban , hogy más lehetséges vállalkozó megkeresésére nem volt mód.

Geofront Geotechnika Kft. a szakértői vélemény elkészítését összesen 2.490.000 Ft+áfa összegű ajánlati árért vállalta.

A Képviselő - testület a Geofront Geotechnika Kft. ajánlatát elfogadja.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a berentei horgásztó állapotának felmérésére vonatkozó szakvélemény elkészítése feladatának elvégzése tárgyában a vállalkozói szerződést a Geofront Geotechnika Kft. kösse meg és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok