berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

937/2021 (08.13.) Első osztályos tanulók részére tabletek vásárlása

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Berente településen lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen itt élő az általános iskola első osztályát megkezdő tanulók részére tanévkezdésük támogatása céljából - figyelemmel a nagy valószínűséggel bevezetésre kerülő digitális oktatásra is - 1 db Lenovo M8-as, 8"-os TB8505X kategóriás tablet eszközt biztosít bruttó 43.990 Ft-os értékben és a 2 év garanciával, kivéve az évismétlő gyerekeket.

[1.] A tabletek megvásárlásához a Képviselő - testület a tartalékkeret terhére költségvetési átcsoportosítást rendeli el.

A beszerzési eljárás keretében 3 ajánlattevő ajánlata került figyelembevéve:
1. Tiak Kft. bruttó 50.038 Ft 2 év garancia
2. Extrém Digital bruttó 43.990 Ft 2 év garancia
3. MediaMarkt bruttó 43.990 Ft 1 év garancia

A tabletek beszerzésére irányuló beszerzési eljárás nyertesévé a Képviselő - testület az Extrém Digitalt nyilvánítja 43.990 Ft/db bruttó értékben.

A Képviselő - testület a Gazdasági, Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság elnökét bízza meg a beszerzés lebonyolításával, illetőleg felkéri a polgármestert, hogy a beszerzett tableteket az első osztályos tanulók részére adja át.

felelős:polgármester, GPÜB elnök
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok