berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

938/2021 (08.13.) Rudolftelep Község Önkormányzatának támogatása

hatályos

Rudolftelep Község Önkormányzatának Képviselő - testülete kérelemmel fordult Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testületéhez támogatás biztosítása iránt, mivel a levéltár által meghatározott irattározással kapcsolatos feladatait forrás hiány miatt megvalósítani nem tudja.

[1.] Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy Rudolftelep Község Önkormányzatát 900.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatásban részesíti, annak érdekében, hogy az irattározással kapcsolatos jogszabályi kötelezettségének eleget tudjon tenni.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről Rudolftelep község Önkormányzatának polgármesterét értesítse és gondoskodjon a támogatás átutalásáról

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok