berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

939/2021 (08.13.) Buszgarázs bontásból származó tetőcserepek értékesítése

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a buszgarázs bontásból származó tetőcserepeket a berentei lakosok részére 5Ft/db áron értékesíteni kívánja.

[1.] A rendelkezésre álló 3.000 db bontott tetőcserép megvásárlása iránt berentei lakcímmel rendelkezők nyújthatnak be igénylést 15 napon belül.

A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a lakosságot helyben szokásos módon értesítse és gondoskodjon az értékesítés lebonyolításáról.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok