berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

941/2021 (08.31.) Szent Borbála a bányászok védőszentje: Bányásznap a településen rendezvény előkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete 2021. évben is megkívánja rendezni Szent Borbála a bányászok védőszentje tiszteletére a Bányásznapi ünnepséget.

[1.] A Képviselő - testület Sólyom Sándor képviselő úrnak, mint a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének a 2021. évi bányásznap előkészítésére vonatkozó tájékoztatóját elfogadja.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét a Bányásznapi rendezvény megszervezésére és lebonyolítására.

felelős:polgármester, Művelődési Ház vezető
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok