berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

942/2021 (08.31.) Idősek napja rendezvény előkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete 2021. évben is megkívánja rendezni az Idősek napja rendezvényét október hónapban.

[1.] A képviselő - testület Sólyom Sándor képviselő úrnak, mint a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének a 2021. évi Idősek napja rendezvény előkészítésére vonatkozó tájékoztatóját elfogadja.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét az Idősek napja rendezvény megszervezésére és lebonyolítására.

felelős:polgármester, Művelődési Ház vezető
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok