berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

943/2021 (08.31.) 700 éves Berente rendezvénysorozat előkészítése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a település fennállásának 700. évfordulója tiszteletére 2022. évben nagyszabású rendezvénysorozatot kíván megvalósítani.

[1.] A Képviselő - testület felkéri Sólyom Sándor képviselő urat, mint a Berentei Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét, hogy a rendezvénysorozat rendezvényeit tervezze meg és elképzeléseiről tájékoztassa a Képviselő - testületet.

A rendezvénysorozathoz kapcsolódóan a Képviselő - testület riportkötetet kíván megjelentetni.

A képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a könyvkiadvány megírására kérje fel Lovas Tiborné írónőt és gondoskodjon a kiadvány kiadásáról, illetőleg az Önkormányzat 2021. évi költségvetésében az erre fedezetet biztosító 2.000.000 Ft átcsoportosításáról a tartalékkeret terhére.

A Képviselő - testület felkéri a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét a rendezvénysorozat program - tervezetének elkészítésére.

felelős:polgármester, Művelődési Ház vezető
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok