berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

944/2021 (08.31.) Berentei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői létszámának bővítése

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői állományi létszámának 1 fővel történő emeléséhez hozzájárul a megnövekedett feladatok eredményes elláthatóságának biztosítása érdekében.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy gondoskodjon a köztisztviselői pályázat kiírásáról.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok