berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

945/2021 (08.31.) Beszerzési eljárás kiírása Szabadidő Park és faházépület elektromos hálózat kiépítéséről

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Szabadidő Park és faház épület villamosenergia hálózatának megtervezésére, engedélyeztetésére és kiépítése tárgyában beszerzési eljárást ír ki.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a beszerzési eljárás lebonyolítására.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok