berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

947/2021 (08.31.) Bajcsy - Zsilinszky u. 11. szám alatti társasház kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Bajcsy - Zs. u. 11. szám alatti társasház kérelmének helyt ad, és a következő döntést hozza:

[1.] A Képviselő - testület a Bajcsy - Zs. u. 11. szám alatti társasház előtti gépjármű feljáró szélesítését és a betonos rész bontását és újra betonozását rendeli el.

A Képviselő - testület a feladat megvalósításával a Település Gondnokságot bízza meg.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok