berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

957/2021 (09.23.) Beszámoló a Berentei Tündérkert Óvoda 2020/2021. nevelési évéről

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a társulás fenntartásában működő Berentei Tündérkert Óvoda 2020/2021 nevelési évről szóló beszámolóját az előterjesztés mellékletét képező tartalommal elfogadja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, úgy is mint a Berente - Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása elnökét, valamint az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, intézményvezető
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok