berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

958/2021 (09.23.) Beszámoló az önkormányzat I. féléves gazdálkodásáról

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete Ortó Istvánné pénzügyi főmunkatárs Berente Község Önkormányzata I. féléves gazdálkodásáról szóló beszámolóját elfogadja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt és a pénzügyi főmunkatársat a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző, pénzügyi főmunkatárs
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok