berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

959/2021 (09.23.) Beszámoló a helyi adóbevételek alakulásáról

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete Nagy Andrea adóügyi munkatárs Berente Község Önkormányzata helyi adó bevételek alakulásáról szóló beszámolóját elfogadja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, jegyző, adóügyi munkatárs
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok