berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

960/2021 (09.23.) Időskorúak támogatásának megállapítása

hatályos

Berente Község Önkormányzat Képviselő - testülete a tárgyévben vagy azt megelőző 65. életévét betöltött, és legalább a tárgyévet megelőző évben Berente településen lakcímet létesített és jelenleg is berentei lakos, időskorú személyek részére, hivatalból és jövedelemvizsgálat nélkül, minden naptári évben egy alkalommal, az "Idősek Napja" alkalmából 20.000.-Ft támogatást biztosít.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok