berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

961/2021 (09.23.) Közbeszerzési eljárás megindítása gyermekétkeztetés szolgáltatójának kiválasztása tekintetében

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az Önkormányzat kötelező feladatát képező gyermekétkeztetési feladatkör ellátását 2022. januártól végző szolgáltatónak a kiválasztás tárgyában közbeszerzési eljárást ír ki.

[1.] A közbeszerzési eljárás első lépéseként a közbeszerző kiválasztására kerül sor.

A Képviselő - testület az alábbi közbeszerzők megkeresését rendeli el:
1. Stockbauer Kft. 1149 Budapest, Kövér Lajos u. 40. fsz. 1.
2. Best Offer Közbeszerzési Kft. 4400 Nyíregyháza, Szegfű u. 73B. 2/5.
3. Közbesz Magiszter Kft. 5243 Tiszaderzs, Őrház 6/3.

Képviselő - testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester
határidő:azonnal

2021. évi határozatok