berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

962/2021 (09.23.) Idősek Hete programtervezetének elfogadása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete az Idősek Hete 2021. évi rendezvénysorozatának tervezetét elfogadja.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjét az Idősek Hete 2021. évi rendezvénysorozatának megszervezésére és lebonyolítására.

felelős:Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezető
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok