berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

963/2021 (09.23.) Platós tehergépjármű beszerzése

hatályos

Berente Község Önkormányzata beszerzési eljárást folytatott le platós tehergépjármű beszerzésére.

[1.] A Képviselő - testület a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja, mint a legkedvezőbb ajánlatot adót a Ford Vagép 3527 Miskolcm 26-os főút kivezető szakasz (Ford Transit) az általa megjelölt bruttó 12.827.300 Ft árral.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, az adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok