berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

966/2021 (09.23.) Óvoda épület tetőszerkezetének kijavíttatására beszerzési eljárás lefolytatása

hatályos

Berente Község Önkormányzata beszerzési eljárást folytatott le 3704 Berente, Posta u. 7. szám alatt lévő Berentei Tündérkert Óvoda épület tetőszerkezetének kijavíttatására.

[1.] A Képviselő - testület a beszerzési eljárás nyertesévé nyilvánítja, mint a legkedvezőbb ajánlatot adót a H&H Development Kft. 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 10. az általa megjelölt bruttó 1.081.201 Ft ajánlati árral.

A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a beszerzési eljárásban résztvevőket értesítse, a vállalkozási szerződést a nyertes ajánlattevővel kösse meg, és tegye meg a további szükséges intézkedéseket.

felelős:polgármester
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok