berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

969/2021 (10.06.) Pénzeszközlekötés

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a rövidtávon feladattal nem terhelt szabad pénzeszközeinek lekötésére beszerzési eljárást írt ki. A Képviselő - testület a Raiffeisen Bank ajánlatát fogadja el 1.000.000.000.-Ft 2021. december 27-ig történő lekötését az összes körülmény figyelembevételével.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és a pénzügyi főmunkatársat a szükséges intézkedések megtételére.

felelős:polgármester, pénzügyi főmunkatárs
határidő:azonnal, illetve folyamatos

2021. évi határozatok