berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2021)

971/2021 (10.06.) Elővételi jogról történő lemondás

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a Berente belterület 27. hrsz. "kivett beépítetlen terület" megnevezésű ingatlan 1/4 tulajdoni hányada vonatkozásában elővételi jogával nem kíván élni, hozzájárulását adja ahhoz, hogy az ingatlanrész értékesítésre kerüljön. Az ingatlanrész vonatkozásában jelen adásvételi jogügylet tekintetében elővételi jogáról lemond.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a hozott döntésről a kérelmezőket jogi képviselőjük útján értesítse.

felelős:polgármester, jegyző
határidő:azonnal

2021. évi határozatok