berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

1/2022 (01.27.) A polgármester illetmény és költségtérítés meghatározása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete a 2021. évi CXLVIII. törvény által módosított Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény hatályos rendelkezései alapján 2022. január 01.-i hatállyal a polgármester illetményét a 71.§ (4) bekezdés b) pont alapján bruttó 650.000 Ft/hó, azaz hatszázötvenezer forint havi összegben határozza meg.

[1.] A Képviselő - testület a polgármester költségtérítésének összegét az Mötv. 71. § (6) bekezdés szerint 97.500 Ft/hó, azaz kilencvenhétezer-ötszáz forint havi összegben állapítja meg.

A Képviselő - testület felkéri a jegyzőt, hogy az illetmény és költségtérítés számfejtéséről és kifizetéséről gondoskodjon.

felelős:jegyző
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok