berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

13/2022 (03.03.) Az Önkormányzat saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre történő megállapítása

hatályos

Berente Község Önkormányzata Képviselő - testülete úgy határozott, hogy a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a határozat mellékletét képező részletező tartalommal jóváhagyja.

[1.]

felelős:polgármester
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok