berente.hu | Irányítószám: 3704 | Körzetszám: 48

A dinamikusan fejlődő település


Berente Önkormányzat határozatai (2022)

14/2022 (03.03.) Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület 2022. évi pénzügyi támogatás kérelme

hatályos

Berente Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a Berentei Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület kérelmét megvitatta és úgy határozott, hogy 700.000 Ft támogatást biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében.

[1.] A Képviselő - testület felkéri a polgármestert, hogy a hozott döntésről a kérelmezőket értesítse.

felelős:polgármester, aljegyző
határidő:azonnal

» A határozathoz tartozó melléklet

2022. évi határozatok